Vårdcentralen Solnas Hjärta

Psykolog

Vårdcentralen erbjuder besök hos psykolog.

Välkommen till oss i Solna Centrum.

Boka tid Boka på telefon

Psykologisk samtalsterapi

Vi behandlar alla typer av ångestsyndrom, affektiva tillstånd som depression, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa.

För att en psykologisk behandling ska vara effektiv så krävs att man kan komma på planerade tider. Hur många samtal man behöver bestäms i dialog med psykologen och utvärderas under kontakten.

Specialkompetens inom KBT

Våra psykologer är legitimerade och specialiserade inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Annan praktisk information:

Du behöver lista dig på vårdcentralen för att träffa psykolog. Detta kan du göra via en listningsblankett som finns i receptionen.

Boka tid Boka på telefon