Om det nya Coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter, feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Du kan läsa mer om viruset på 1177 Vårdguidens webbplats

Du kan även göra ett självskattningstest på www.corona.sll.se