Nya patientavgifter 1 april 2022

Avgiftsförändringar som gäller från och med 1 april 2022.
En ny avgiftsmodell med enhetstaxa införs. Du kan läsa om detta på 1177.se

Förändringen innebär att du som är mellan 18 – 84 år betalar patientavgift 250 kronor för alla avgiftsbelagda vårdkontakter oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primär- eller specialistvården.

Barn och unga 0 – 17 år och personer över 85 år, berörs inte av avgiftsförändringen.

Dessa personer är fortsatt avgiftsbefriade inom öppen vård.

Återbetalning enligt 30-minutersregeln tas bort.
Patient som har fått vänta längre än 30 minuter på ett planerat besök har längre inte rätt att få patientavgiften återbetald.