Nya patientavgifter 1 januari 2024

Avgiftsförändringar som gäller från och med 1 januari 2024.

Du kan läsa mer om detta på 1177.

Förändringen innebär att du som är mellan 18 – 84 år betalar patientavgift 275 kronor för alla avgiftsbelagda vårdkontakter oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primär- eller specialistvården.

Barn och unga 0 – 17 år och personer över 85 år, berörs inte av avgiftsförändringen.

Dessa personer är fortsatt avgiftsbefriade inom öppen vård.

Högkostnadsskyddet kommer också höjas till 1400kr.