Vårdcentralen Solnas Hjärta

Hälsokontroll

Vi erbjuder våra patienter hälsokontroller och provtagning för att tidigt upptäcka sjukdom eller risk för sjukdom. Vi kan skräddarsy en undersökning anpassad just för dig.

Personlig Hälsoundersökning

Vi anpassar hälsoundersökningen efter din sjukdomshistoria och vi tar även hänsyn till din ålder och dina egna frågeställningar kring din hälsa. Vi erbjuder allt från provtagningar till olika röntgenundersökningar av hela kroppen och dess organ.

Boka en tid för bedömningsbesök hos läkare för att få en bild av just dina behov.

Boka tid Boka på telefon

1. Stora Hjärtat: 2500 kr

 • EKG
 • Syntest
 • Lungfunktion-PEF
 • Muskelmassauträkning
 • Hälsosamtal
 • Helkroppsundersökning
 • Hjärta
 • Blodtryck och puls.
 • Längd, vikt, BMI
 • Lymfkörtlar
 • Sköldkörtel
 • Mun
 • Öron
 • Buk
 • Extremiteter och reflexer.
 • Hudkostym kontrolleras.

Vi beställer 25 olika prover:
Järn, sänka, blodstatus (8 st), leverprov, njurfunktionsprov, blodsocker, blodfetter (5 st), sköldkörtel, urinprov. PSA (prostataprov) för män, Kobalamin (B12) för kvinnor.

Vid läkarbesöket går vi igenom blodproverna och tar ställning för eventuella åtgärder.

2. Mellan Hjärtat: 1500 kr

Undersökningen kan kompletteras med en annan provtagning eller hälsoundersökning.

 • Blodtryck
 • Blodsocker
 • Blodvärde
 • Njurvärde
 • Levervärde
 • Kolesterol
 • Hjärta och lungor
 • EKG
 • TG

Telefonåterkoppling.

3. Lilla Hjärtat: 1000 kr

Undersökningen kan kompletteras med en annan provtagning eller hälsoundersökning.

 • Blodtryck
 • Blodsocker
 • Blodvärde
 • Njurvärde
 • Levervärde
 • Kolesterol

Telefonåterkoppling.

Vid önskemål om extra prover:

 • PSA: prostataprov: 200 kr
 • Sköldkörtelprover: 200 kr
 • Hepatitkontroller (A: 300 kr, B: 500 kr, C: 300 kr)
 • Alla hepatitprover tillsammans: 1000 kr
 • HbA1c (prov för långtidssocker): 170 kr
 • Vitamin B12: 200 kr
 • Folat: 200 kr
 • Vitamin D: 800 kr
 • Test för blod i avföring (F-Hbx3): 200 kr
 • HP-Serologi (magsårsbakteriekontroll): 700 kr
 • Borreliatest (fästing): 700 kr