Covid bevis!

Hämta ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se

Ditt vaccinationsbevis kommer gäller under 90 dagar från det datum då du hämtar ut det. Därefter behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis.

Vaccinationsbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Gå till Sweden Abroad.