Digitala lättakuten

Vi erbjuder nu tillgång till Melivas digitala lättakut! Öppet alla vardagar från 17-21 Öppet på lördagar från 10-16 Skapa kostnadsfritt konto med BankID Lättakuten är till för dig som behöver snabb hjälp med symtom du haft en kortare tid. Vi försöker alltid hjälpa dig digitalt men skulle ett fysiskt besök på vårdcentral behövas kan vi…

Nya patientavgifter 1 januari 2024

Avgiftsförändringar som gäller från och med 1 januari 2024. Du kan läsa mer om detta på 1177. Förändringen innebär att du som är mellan 18 – 84 år betalar patientavgift 275 kronor för alla avgiftsbelagda vårdkontakter oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primär- eller specialistvården. Barn och unga 0…

Uteblivet besök i vården kostar 400 kronor från 1 september

Hälsokontroll Solna

Den 1 september 2020 höjdes avgiften på uteblivet besök och sent återbud till 400 kr. Detta gäller oavsett vilken yrkeskategori besöket är bokat hos. Förhinder ska ha meddelats senast 24 timmar innan bokat besök.  Beslutet gäller alla vårdgivare och är fattat av Region Stockholm. Detta för att minska antalet uteblivna besök i regionen utan giltigt…